śrī rām jai rām

ŚRĪ RĀM JAI RĀM 
JAI JAI RĀM
SĪTĀ RĀM SĪTĀ RĀM SĪTĀ RĀM

Glorieuze Rāma, prijs Rāma, overwinning voor Rāma
Sītā en Rāma, Sītā en Rāma, Sītā en Rāma

śrī: magnifiek, schitterend
rāma: zevende incarnatie van Viṣṇu, instandhouder en beschermer van het universum
jai: overwinning voor, viering van
sītā: incarnatie van Lakṣmī, godin van overvloed en welvaart

Het goddelijke paar Sītā en Rāma vertegenwoordigen de unie van het perfecte mannelijke en vrouwelijke. Hij staat bekend om zijn medeleven en moed, zij staat bekend om haar toewijding en zuiverheid. Hun verhaal wordt verteld in de Rāmāyaṇa en kent vele ups en downs, net als een typische soap. Rond de tijd dat Rāma wordt voorbereid om de heerschappij van zijn vader over het koninkrijk Ayodhyā over te nemen, eist zijn stiefmoeder Kaikeyī dat haar zoon Bharata in de plaats tot koning wordt gekroond en dat Rāma en Sītā in ballingschap gaan. Na een lang aantal jaren in het woud te hebben doorgebracht, wordt Sītā door de demoon Rāvana ontvoerd en opgesloten op het eiland (Sri) Lanka. Uiteindelijk kan Rāma’s leger, met de hulp van de apenkoning Hanūmān, Rāvana verslaan en Sītā bevrijden.

Dit is de eerste mantra ooit waarvoor ik mijn eigen melodie heb geschreven. Ik beoefende al ongeveer een decennium yoga in stilte totdat ik mantra ontdekte en verliefd werd op chanten. Mijn eerste mentor op het pad om zelf Kirtan te leiden, was de Grammy-genomineerde producer en kirtan wallah Dave Stringer. Ik ontmoette hem op een kirtan die hij in 2008 in België aanbood en volgde het jaar daarop zijn “Kirtan Flight School” in Nederland. Aan het einde van de workshop werd elke ter plekke gevormde mantraband uitgenodigd om een ​​chant te presenteren. Kort voordat wij, “The Holy Cows” (jawel), aan de beurt waren, realiseerden we ons dat we niet één maar twee chants moesten aanbieden en dat we er maar één hadden voorbereid. Ik vroeg Dave hoe het nu verder moest. Hij moedigde me aan om ter plekke iets te verzinnen. Hij vroeg me welke mantra me aansprak. Ik antwoordde “Śrī Rām Jai Rām”. Vervolgens vroeg hij me welke akkoorden ik gemakkelijk op mijn gitaar kon spelen. Ik speelde C, D en G en neuriede “Śrī Rām Jai Rām Jai Jai Rām”. Die avond zetten “The Holy Cows” de zaal op stelten.

Bekijk de video op IGTV

AKKOORDEN

Deel 1
II: D I C I G I D :II
II: ŚRĪ RĀM I JAI RĀM I JAI JAI I RĀM :II

Deel 2
II: D I C I G I D :II
II: ŚRĪ RĀM I JAI RĀM I JAI JAI I RĀM :II

Deel 3
II: A I % I G I % :II
II: SITA RĀM SITA RĀM SITA RĀM I SITA RĀM SITA RĀM SITA RĀM :II


Listen on Apple Music