śiva śiva śambho

ŚIVA ŚIVA ŚAMBHO
MAHĀDEVA ŚAMBHO

Śiva Śiva bron van gelukzaligheid
Grote, goddelijke, gelukbrenger

śiva: letterlijk “goed”, “gunstig”
śambhu: een andere naam voor Śiva, als de “oorsprong van gelukzaligheid”
mahā: groot
deva: god, goddelijk

Śiva is een van de drie belangrijkste goden in het hindoeïsme, hetzij als het derde lid van de hindoe drie-eenheid (Brahma, de schepper – Viṣnu, de instandhouder – Śiva, de vernietiger), als de hoogste van de vele goden, of als het absolute zelf. In een westerse yoga-context wordt Śiva over het algemeen de godheid van vernietiging, verandering en transformatie genoemd. Vernietiging betekent niet de dood in de zin van overgaan in het niet-bestaan, maar eerder een overgaan in een nieuwe vorm van leven. Dit resoneert heel mooi met yoga als een reis van transformatie (van lichaam, geest en ziel). Śiva is de vernietiger van ego en dualiteit, de eerste of oorspronkelijke yogi. Hij is de echtgenoot van Pārvatī en vader van Ganeśa en Skanda (of Kārtikeya).
De Śiva Purāna is een van de achttien belangrijkste Purāna’s, of heilige boeken, met verhalen, legendes en hymnes over de schepping van het universum, hindoegodheden, koningen, helden en wijzen. In de Śiva Purāna wordt gezegd dat Śiva acht namen heeft, waarvan er één Śambhu is, wat betekent de geluksbrenger of de oorsprong of bron (bhū) van gelukzaligheid (śam). In de uitleg over Mahāpralaya (de laatste kosmische ontbinding), wordt Śambhu beschreven als iemand die de Mandākinī (Gaṅgā) op zijn hoofd houdt, als symbool van voortdurende zuivering, en de halve maan op zijn voorhoofd, symbool van mystieke visie en kennis. Verder heeft hij drie ogen, waarvan de derde het oog van wijsheid is, vijf gezichten die de vijf elementen vertegenwoordigen (aarde, water, vuur, lucht en ruimte/ether), hij houdt een drietand vast, symbolisch voor de drie guṇa-s of kwaliteiten van natuur (tamas, rajas en sattva), en zijn lichaam is volledig bestrooid met heilige as.

De meeste mantra’s op dit album kwamen tot stand op de top van een berg in Andalusië, Spanje, waar ik live speelde en zong tijdens yogalessen op een week lang “Yoga & amp; Healing Sound” retraite. Ik herinner me dat ik met een vriendin die aan de retraite deelnam, Liana, zat te improviseren op het harmonium en mee te neuriën. De energie in de kamer van twee mensen, hun stemmen, en een instrument dat tot hun ziel sprak, opende de deur naar goddelijke inspiratie en “śiva śiva śambho” werd geboren. Nadat de opname van het album klaar was en ik op zoek was naar een albumhoes, koos ik een van Liana’s schilderijen met een afbeelding van Śiva’s tegenhanger Śakti die neerkijkt op onze Andalusische berg.

Bekijk de video op IGTV

AKKOORDEN

Deel 1
II: C Dm I Em Dm I C Dm I Em Dm :II
II: ŚIVA ŚIVA ŚAMBHO I % I ŚIVA ŚIVA ŚAMBHO I % :II

Deel 2
II: F G I Am G I F G I Am G :II
II: MAHĀDEVA ŚAMBHO I % I MAHĀDEVA ŚAMBHO I % :II

Deel 3
II: F G I Am G I F G I Am G :II
II: ŚIVA I % I ŚIVA I % :II


Listen on Apple Music