jaya jaya kālī mā

JAYA JAYA KĀLĪ MĀ JAYA KĀLĪ MĀ
KĀLĪ BOLO KĀLĪ BOLO BOLO BOLO MĀ

Overwinning voor moeder Kālī, zing moeder Kālī

jaya: verovering, overwinning, triomf
kālī: godin van tijd en dood, meedogenloos aspect van de godin Durgā, gemalin van Śiva, letterlijk “de zwarte”
mā: moeder, goddelijke moeder
bolo (Hindi): zeg, zing, verkondig

Deze mantra roept de goddelijke vrouwelijke kracht op in de vorm van Kālī, wiens naam letterlijk “zwart” of “van een donkere kleur” betekent. Kālī staat bekend en wordt gevreesd als de duistere godin van de tijd, en wordt afgebeeld met een halsketting van schedels, haar tong uit haar mond, soms druipend van bloed en bedekt met slangen. Hoewel haar uiterlijk afschrikwekkend is, wordt ze tegelijkertijd gezien als de goddelijke barmhartige moeder die oorlog voert tegen ons ego voor ons eigen welzijn en het kwaad bestrijdt in het belang van het universum.
In een van de gevechten tussen goden en demonen wordt moedergodin Devī bedreigd door de demon Raktabīja, die eerder een zegen van Śiva had verkregen die hem onoverwinnelijk maakte. Volgens deze gunst ontstaat er voor elke druppel van zijn bloed die op de grond valt, op die plaats een nieuwe demon. Kālī schiet te hulp door elke druppel bloed op te drinken voordat deze de grond kan bereiken, zodat er geen nieuwe demonen meer kunnen ontstaan, en uiteindelijk doodt ze ook Raktabīja zelf door zijn hoofd af te hakken.
Kālī wordt afgebeeld met vier armen, die op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd: de vier Veda-s (Ṛgveda, Sāmaveda, Yajurveda en Atharvaveda), de vier levensfasen (brahmacarya – student, gṛhastha – gezinshoofd, vānaprastha – kluizenaar, saṃnyāsa – asceet), of de vier doelen in het leven (dharma – juist leven, artha – rijkdom, kāma – verlangen, en mokṣa – bevrijding). In de ene hand houdt ze een zwaard dat goddelijke kennis vertegenwoordigt, in een andere hand houdt ze het afgehakte hoofd vast van de demon Raktabīja die het menselijke ego symboliseert. De derde hand houdt ze in Abhaya Mudrā (palm naar voren gericht met vingertoppen naar boven), een gebaar van bescherming en geruststelling, en de vierde houdt ze in Varada Mudrā (palm naar voren gericht met vingertoppen naar beneden), een gebaar van geven en mededogen.

In een opnamestudio zijn met mensen die weten wat ze doen en die er zijn om je te ondersteunen en naar een hoger niveau te tillen in een persoonlijk creatief proces, staat op mijn lijst van onvergelijkbare en onvergetelijke levenservaringen. Het is waarlijk magisch. In het geval van HOME was die opnamestudio een geïmproviseerde studio die was opgesteld in de kelder van het huis van Erhard en Ulrike in München. Het opnemen van het album in hun liefdevolle en gastvrije thuis paste perfect bij dit project. Erhard speelde tabla en hakkebord op de plaat, en zijn dochtertje, onze speciale gast en “studiomuis” Asha, zorgde voor handgeklap op “Jaya Jaya Kālī Mā”.

Bekijk hier de video op IGTV.

AKKOORDEN

Deel 1
II:Cm Gm I Ab Cm :II
II: JAYA JAYA KĀLĪ MĀ I JAYA KĀLĪ MĀ :II

Deel 2
II: Fm I Cm :II
II: KĀLĪ BOLO KĀLĪ BOLO I BOLO BOLO MĀ :II

Deel 3
II: Fm I Gm I Ab I Cm I
II: KĀLĪ BOLO I KĀLĪ BOLO I BOLO BOLO I MĀ :II


Listen on Apple Music