devakīnandana gopāla

DEVAKĪNANDANA GOPĀLA
GOPĀLA GOVINDA GOVINDA GOPĀLA
HARE KṚṢNA HARE KṚṢNA
KṚṢNA KṚṢNA HARE HARE
HARE RĀMA HARE RĀMA
RĀMA RĀMA HARE HARE

Zoon van Devakī, koeherder, hoofdherder
Hare Kṛṣṇa Hare Rāma

devakī: moeder van kṛṣṇa
nandana: zoon
gopāla: een andere naam voor Kṛṣṇa, letterlijk “koeherder”
govinda: een andere naam voor Kṛṣṇa, letterlijk “hoofdherder”
hare: vocatieve vorm van ‘hari’, wat ‘de verwijderaar’ betekent, verwijzend naar Viṣṇu als de verlichter van het verdriet van de wereld
kṛṣṇa: achtste incarnatie van Viṣṇu, de beschermer van het universum, letterlijk ‘de duistere’ of ‘de zwarte’, zoon van Vasudeva en Devakī
rāma: zevende incarnatie van Viṣṇu, de instandhouder van het universum, letterlijk ‘de altijd zalige’

Kṛṣṇa is misschien wel een van de meest populaire godheden in India, geboren als de zoon van Devakī en Vasudeva. Omdat hij een kwade oom heeft, Kamsa, die Kṛṣṇa volgens een profetie zal doden, brengt zijn vader Kṛṣṇa na zijn geboorte in het geheim naar het dorp Ambādi (Gokula) op het platteland. Hier wordt hij opgevoed door de hoofdherder Nanda en zijn vrouw Yaśodā, die Kṛṣṇa behandelen als hun eigen zoon. De woorden van het eerste deel van deze mantra verwijzen naar dit deel van het leven van Kṛṣṇa onder de koeienhouders (Gopāla-s). Er zijn veel verhalen die zijn speelsheid, zijn kattenkwaad en de generositeit van zijn liefde illustreren.
Het tweede deel van deze mantra verwijst naar Kṛṣṇa als de zachtaardige leraar, de godheid van liefde. Het wordt over het algemeen de Mahā-mantra (letterlijk ‘grote mantra’) genoemd, een van de meest geliefde mantra’s in de hedendaagse yogatraditie, waarschijnlijk omdat hij de kracht heeft om enorme vreugde en toewijding in ons hart op te wekken. Hij werd vooral populair gemaakt door de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) of Hare Krishna-beweging.
Zijn oorsprong kan worden teruggevoerd naar de Kalisaṃtaraṇa Upaniṣad, die gekoppeld is aan de Kṛṣṇa Yajurveda. Kali verwijst naar Kali-yuga, de laatste en slechtste van de vier yuga-s of tijdperken, letterlijk het “donkere” tijdperk. Saṃtaraṇa betekent “overbrengen” of “doorgaan”. In deze korte tekst van slechts drie verzen benadert de wijze Nārada de god Brahmā en vraagt ​​hem hoe hij in deze donkere tijd bevrijding zou kunnen bereiken. Brahmā antwoordt dat men eenvoudigweg door het reciteren van de namen van de heer alle kwade gevolgen van Kali-yuga kan overkomen. Wanneer Nārada vraagt ​​over welke namen het specifiek gaat, antwoordt Brahmā met het vers dat we nu de Mahā Mantra noemen. Hij legt verder uit dat er geen regels of voorschriften zijn die in acht moeten worden genomen bij het chanten van deze mantra. Hij kan altijd en overal worden gezongen en zal elke persoon die hem zingt zuiveren en onmiddellijk bevrijden.

In 2012 werd ik uitgenodigd om de live soundtrack te verzorgen van een yogales bij Yoga on Call in Gent. De eigenaren, Dolly en Francis, waren vanaf het begin supporters van mijn muziek en nodigden me regelmatig uit in hun yogastudio om live te spelen tijdens een yogasessie en daarna een kirtan aan te bieden. Op een van deze sessies waren Francis en ik aan het improviseren “in de zone” toen hij opeens een betoverende combinatie van noten op zijn gitaar begon te spelen. Ik voelde me geïnspireerd om een ​​melodie te zingen bovenop zijn gitaargetokkel en gebruikte de woorden van een van mijn favoriete mantra’s van dat moment, “Devakīnandana Gopāla”. Toen de sessie voorbij was, bekende Francis me dat het een instrumentaal stuk was dat hij op een van zijn albums had opgenomen. Ik was er zo verliefd op dat we het opnieuw speelden bij de kirtan die op de workshop volgde. Hij was zo vriendelijk om me zijn akkoordprogressie te laten gebruiken, zodat ik onze versie van de mantra “Devakīnandana Gopāla” op het album HOME kon opnemen. Het betrekken van de Mahā-mantra bij de opname maakte geen deel uit van onze oorspronkelijke jamsessie, maar het voelde als een voorbestemde combinatie.

Bekijk de video hier op IGTV.

AKOORDEN

Deel 1
II: Em I C I Am I B :II
II:DEVAKINANDANA I GOPĀLA I DEVAKINANDANA I GOPĀLA :II

Deel 2
II: Em I C I Am I B :II
II: GOPĀLA I GOVINDA I GOVINDA I GOPĀLA :II

Deel 3
II: G I F I C I G :II
I HARE KṚṢNA I HARE KṚṢNA I KṚṢNA KṚṢNA I HARE HARE I
I HARE RĀMA I HARE RĀMA I RĀMA RĀMA I HARE HARE I


Listen on Apple Music