asato mā

ASATO MĀ SADGAMAYA
TAMASO MĀ JYOTIRGAMAYA
MṚTYORMĀ AMṚTAM GAMAYA

Leid mij van onwaarheid naar waarheid
Leid mij van duisternis naar licht
Leid mij van de dood naar onsterfelijkheid

asat: onwaarheid
mā: ik
sat: waarheid
gamaya: leiden
tamas: duisternis
jyoti: licht
mṛtyu: dood
amṛta: onsterfelijkheid

Deze Vedische mantra is een aanroeping uit de ‘Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad‘ (1.3.28), de oudste en langste van de Upaniṣad-s. Hij behoort tot de Witte Yajurveda en is daarom een ​​van de vroegste hindoeïstische wijsheidsteksten. “Bṛhadāraṇyaka” betekent “van de grote wildernis / het bos”, en weerspiegelt het begrip dat deze leringen voortkwamen uit het bos, een plek ver weg van het wereldse leven en daarom ervaren als gevuld met de aanwezigheid van god.
In de Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad wordt ‘asato mā’ geïntroduceerd als een zuiveringsgebed waarnaar wordt verwezen als de ‘Pavamāna’-mantra, wat ‘gezuiverd of gezeefd worden’ betekent.
In veel gevallen wordt hij voorafgegaan door “oṃ” en / of afgesloten door “oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ”. Dit zijn echter latere toevoegingen die niet in de brontekst voorkomen.
“Asato mā” kan worden gezongen vóór meditatie, yogabeoefening of enige andere spirituele onderneming. Als we deze mantra reciteren, vragen we om begeleiding om ons hart en onze geest te verhelderen, zodat we duidelijk kunnen zien wat echt is. In de context van zelfrealisatie betekent dit het bereiken van bevrijding door één te worden met de onderliggende realiteit van de tijdloze en onveranderlijke ziel, geest, ātman of jīva, die in ieder van ons identiek is.

Ik nam een ​​zeer korte versie van deze mantra op als het openingsnummer van mijn eerste mantra album BOLO!, Maar vanwege bepaalde uitdagingen in het opnameproces was ik nooit helemaal tevreden met het resultaat. Aangezien het album nu zijn 10-jarig jubileum heeft bereikt, heb ik besloten om “asato mā” opnieuw op te nemen voor mijn aanstaande album RASA (dat in 2021 uitkomt) in een heruitgevonden versie die de mantra hopelijk meer tot zijn recht laat komen.

Bekijk de video op IGTV

AKKOORDEN (2020 versie, van het te verschijnen album “RASA”)

Deel 1
I Em C I D Em I
I ASATO MĀ I SADGAMAYA I
I Em C I D Em I
I TAMASO MĀ I JYOTIRGAMAYA I
I Am Em I C Em I
I MRTYORMĀ AMṚTAM I GAMAYA I

Deel 2
I Em G I C D I
I Lead me from I untruth to truth I
I Em G I C D I
I Lead me from I darkness to light I
I Em C I Am I D I Em I
I Lead me from I death to immor I tali I ty I

Deel 3
I Em C I Am D I
I Truth I Light I
I Em C I D Em I
I Immor I tality I